Intro " Ons Straotje "

Startpagina

Bed met de Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie 2003.

Deze prijs werd 19 maart 2005 uitgereikt in het Museum Kempenland te Eindhoven.

 Foto's van het Feest.

  Jury Rapport:

Bekendmaking winnaar van de

 

 Het boek "Aan de tafel van....." Het boek van Mieke Gosselink & Dimphy van Gerven beschrijft de geschiedenis van een van de oudste straten van Eindhoven: de Heilige Geeststraat. De eerste auteur is evenals haar moeder in deze straat geboren en daar ligt de aanleiding voor het schrijven van deze 'straatgeschiedenis'. In een aantal inleidende hoofdstukken wordt de geschiedenis van de straat vanaf 1232 tot heden in kaart gebracht en daarna volgen hoofdstukken over de bedrijven in de straat (hoofdstuk IV) en de huizen in de straat (hoofdstuk V). Deze twee hoofdstukken vormen het grootste deel van het boek en beslaan ruim 300 van de 424 bladzijden. Een reeks bijlagen besluit het boek.

De jury is met name getroffen door het originele gebruik van de discipline genealogie in dit boek.
De genealogische data of familiegeschiedenis vormen geen doel op zich, maar zijn ingebed in een groter verband: dat van de sociale samenhang in een straat. Bovendien maken de auteurs gebruik van schriftelijke en mondelinge mededelingen en visuele waarnemening ( of om het in een 17e-eeuwse bewoordingen te stellen: "oculaire visitatie') om de geschiedenis aan te kleden, aangeduid met respectievelijk een afbeelding van een kroontjespen, een oor of een oog. Daarnaast zijn allerhande archivistische bronnen geraadpleegd: kadaster, bouwtekeningen, kranten. Ook de afbeeldingen vormen een essentieel en geïntergreerd onderdeel van de geschiedschrijving van de Heilige Geeststraat in Eindhoven. Het collectieve geheugen van deze straat is op deze wijze voorbeeldig vastgelegd. De genealogie heeft in een opzet een dienende en aanvullende rol. De genealogische gegevens over de bewoners (voornamelijk ontleend aan de Burgelijkestand en Bevolkingsregister, aangezien het accent toch op de 19e en 20e eeuw ligt) zijn kapstokken waaraan anekdotische vaste indeling wordt van ieder huis een overzicht geven van nummering, bouwgeschiedenis, eigenaren en bewoners.

Het verdient bewondering, dat de auteurs in betrekkelijk korte tijd (3 jaar) zoveel informatie hebben weten te verzamelen, waarbij de jury ook de vele informatieve afbeeldingen betrekt. En dat niet alleen: ook de systematische verwerking van deze overvloed aan gegevens dwingt respect af.
Uiteraard hebben de auteurs veel medewerking ondervonden van bewoners en oud-bewoners van de Heilige Geeststraat, maar dat doet niets af aan de prestatie, die Mieke Gosselink & Dimphy van Gerven geleverd hebben. Daarbij komt dat de publicatie van een deel 2 in voorbereiding is.

De jury is van mening dat het boek "Aan de tafel van...." voor menig genealoog en historicus een informatiebron kan zijn vor het vinden van een originele invalshoek bij de presentatie van eigen onderzoeksresultaten.

Misschien kunt u aanvulling geven op de vragen

Reacties e/o Nieuwsbrief over bijv de voortgang van "Aan de tafel van........" deel 2 of wijzigingen op de site e-mail ons even of schrijf even iets in ons gastenboek.

 

Kijk ook eens op de Oud-Eindhoven site. Aanvullingen e/o oproepen kunnen in overleg met de webmaster worden geplaatst.

Prikbord :

Misschien kunt u aanvulling geven op de vragen.